ACT Att hantera stress och främja hälsa - Oslo Våren 2018

Fyra dagars utbildning för att bli gruppledare inom en vetenskapligt beprövad metod för att förebygga stress och psykisk ohälsa.

6 April - 20 April - 4 Maj - 23 maj
00
days
00
hours
00
minutes
00
seconds
Praktisk information

Livskompass anordnar under våren 2018 en gruppledarutbildning i ”ACT - Att hantera stress och främja hälsa”. Utbildningen äger rum i Oslo och omfattar 4 undervisningstillfällen à 6 timmar (totalt 24 timmar), samt att man själv håller en grupp för att träna på interventionen.

Upplägget är detsamma varje träff, vid varje utbildningspass går man kursen som man sedan själv lär ut. I utbildningspasset finns diskussion insprängt kring vad som är bra att tänka på vid genomgång av de olika momenten, samt utrymme för klargörande frågor.

Ett flertal studier visar att detta gruppformat av ACT har gett minskad stress och förbättrad generell hälsa hos dess deltagare.

Vad gör denna kurs annorlunda?

Några faktorer som är värda att lyfta fram är bland annat:

Efter fyra dagars utbildning kommer du att vara redo att fortsätta arbeta med denna intervention på egen hand. Studier har visat att interventionen är effektiv efter att du gått vår fyra dagars utbildning, även om du inte har tidigare erfarenhet av ACT eller att hålla grupper.

Du får en färdig, utförlig manual om drygt 300 sidor samt Powerpointpresentationer, ACT Values cards, filmer och annat material som gör det enkelt att komma igång. Du får även tillgång till ACT-online, en internetbaserad version av programmet samt gratis mindfulnessövningar.

Manualen är skriven på lättförståelig svenska och powerpointbilder och values cards är översatta till norska.

Vad säger andra om kursen?

Styrkan i denna intervention ligger i dess vetenskapliga bas, men det kan vara värt att notera att anonyma utvärderingar av denna utbildning genomgående fått höga betyg (4,6 - 4,9 av 5).
”Normalt ger jag inte det absolut högsta betyget i utvärderingar, men det här är en av de absolut bästa utbildningar jag någonsin gått. Jag har haft otrolig användning av det jag lärt mig både för egen del och som behandlare.”


- Tidigare deltagare
Vår kurs har beskrivits av:

Anmälan

Utbildningen kostar 15.000 NOK. I priset ingår manual 300 sidor, values cards och annat material.

Din anmälan är registrerad! Mer info kommer i din mail!

Något gick fel, kontakta jonatan©ihoba.se om problemet kvarstår!

Praktisk information

Man bör helst anmäla sig två och två eftersom vi starkt rekommenderar att man leder grupper med en kollega.

Det är önskvärt om den sökande har en avslutad högskoleutbildning mot ett människoinriktat yrke, till exempel psykolog, socionom, ”steg-1-terapeut”, personalvetare, lärare eller liknande.

Man rekryterar själv sin grupp och den ska man starta veckan efter att utbildningen startar.

För övriga frågor, kontakta oss gärna.

Ring Jonatan

+46 72 835 58 55

Maila oss

jonatan@ihoba.se

Utbildade gruppledare
Antal länder kurser har hållits i
Sidor av material som du får tillgång till, och som kommer hjälpa dig komma igång med din egna arbete.
Top